TENISOVÝ TÁBOR 2022

Tenisový klub Dolní Benešov pořádá pro děti od 5 let do 11 let letní tenisový příměstský tábor. Hlavní náplní tábora bude trénování tenisové techniky a všestranné sportovní přípravy. Veškerý program se uskuteční v samotném areálu tenisových kurtů a přilehlém sportovním komplexu. První den tábora budou děti rozděleny podle věku a schopností do skupin s vlastním vedoucím a obdrží svá táborová trička.

V ceně je zahrnuto zapůjčení vybavení pro sportovní aktivity, včetně tenisových raket a míčů, strava (svačina, oběd, pití), turnajové tričko Head, ceny do turnajů.


CENA: 3500,- (Platba na účet: 262989971/0300, poznámka: jméno a příjmení dítěte)
S SEBOU: Sportovní oblečení, sportovní obuv, pokrývka hlavy, pití

PROGRAM:

7:30 – 8:00 příjezd

8:00 – 12:00 dopolední program

12:00 – 13:00 obědová pauza

13:00 – 16:00 odpolední program

  • děti budou na začátku tábora rozděleny do týmů podle věku, sportovní výkonnosti, každý tým bude mít svého vedoucího (trenéra)
  • Čtvrtek: opékání u ohně, spaní v tělocvičně a večerní kino.
    Pátek: turnaje všech kategorií, udělení cen (poháry, medaile, diplomy).
  • V pátek 15:00 slavnostní zakončení s vyhodnocením turnaje a tábora.
  • v případě deště se program přesouvá do tělocvičny a obloukové haly