Držení raket

Jedná se o způsob uchopení rakety při úderech. Tím jak je držena dochází k ovlivnění sklonu (natočení) hrací plochy rakety.

Existují dva základní styly držení rakety:

  1. jednotný (kontinentální) – pozice ruky na držadle se nemění; vidlice mezi palcem a ukazovákem je blízko levé hrany horní plošky držadla
  2. změněné pro forhend a bekhend – má několik modifikací, při nichž se držadlo v ruce mírně pootočí doprava či doleva, tzv. forhendové a bekhendové držení. Tento druh pochází z USA, hovoří se o tzv. východním držení, kdy rozdíly pro forhendové a bekhendové držení jsou větší, a tzv. západním držení (kalifornském či „přehnaně“ forhendovém)
  3. modifikované – rozdíly v držení pro hraní bekhendu a forhendu jsou minimální, obvykle dochází jen ke změně polohy prstů na držadle

Předností u změněného držení je, že údery jsou hrány v optimální sklonu. U jednotného držení je kladem lepší pohotovost k úderu, hlavně u riternů a volejů.

Mechanizmus

Při bočním postavení osa ramen směřuje k síti, hráč má pokrčená kolena a levou nohu vpředu (u praváků). Forhendový úder je zahájen nápřahovým obloukem. Ruka s raketou poté pokračuje směrem k letícímu míči, po úderu ruka pokračuje na levou (u praváka) anebo pravou (u leváka) stranu těla, kde dochází k dokončení oblouku. Úder je hrán, pokud míč směřuje na stranu dvorce, ve které hráč drží raketu. Pokud míč směřuje do bekhendové strany, pak ho lze (především u hráčů s výrazně lepším forhendem) po oběhnutí také zahrát tímto úderem. Tím se ovšem odkrývá celá plocha dvorce.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *